Židlochovice

okres : Brno-venkov
kraj : Jihomoravský kraj
rozloha : 593 ha
počet obyvateľov : 3200
PSČ : 667 01
adresa : Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
telefónne číslo : 547 428 711
e-mail : posta@zidlochovice.cz
web mesta : www.zidlochovice.cz

Židlochovice sú administratívnym a správnym centrom oblasti 20 km na juh od Brna, ktoré leží na úpätí najvyššieho kopca Dyjsko svrateckého úvalu Výhon (355 m n. m.). Kopec je zakončením Ždánického lesa a je z neho krásny výhľad na všetky strany južnej Moravy. Výhon bol v roku 2002 prehlásený prírodným parkom. Mesto sa rozkladá na oboch brehoch rieky Svratky a obe jeho časti sú spojené moderným mostom dokončeným v roku 1993. Židlochovice ležia v poľnohospodárskej oblasti. Pestujú sa tu prevažne marhule a vinná réva.

História

Územie Židlochovíc a jeho okolia bolo osídlené už v praveku, pričom sa tu vystriedalo viacero kultúr. Dokazujú to archeologické nálezy v okolí mesta. Mesto sa vyvíjalo na mieste staroslovanskej osady. Prvá písomná zmienka pochádza z roku1237, kedy sa Židlochovice uvádzajú na listine vydanej českým kráľom Václavom I. pre kostol sv. Petra v Brne. V priebehu storočí patrili Židlochovice rôznym významným šľachtickým rodom. Boli to páni zo Ždánic, z Fuštejna, Luxemburgovci – práve za ich vlády bolo mestečku udelené právo vinárstva a pánom z Boskovíc. Po krátkom držaní panstva pánmi zo Zátřizlia získali Židlochovicko Žerotínovia(1567). Rozvoj Židlochovického panstva sa datuje od roku 1508, kedy ho kúpili Pernštejnovci. Práve za nich sa mestečko stalo útočiskom prenasledovaných českých bratov. V roku 1590 tu pôsobil kňaz Jiří Strejc, jeden z prekladateľov Biblie Kralickej. Ďalšími vlastníkmi Židlochovicka boli Valdštejnovci. V roku 1696 ho zdedili Sintzendorfovia. V roku 1743 boli majiteľmi Ditrichsteinovia. V roku 1819 ho kúpili Habsburgovci, ktorí v roku 1873 povýšili Židlochovice na mesto.
V roku 1836 tu vznikol prvý cukrovar v strednej Európe. Patril rodine Robertov, z ktorých Julius Robert bol novátorom v technologickom spracovaní cukrovej repy. V roku 1880 mal cukrovar prvé elektrické osvetlenie v Čechách.
Panstvo bolo preslávené myslivosťou, najmä chovom bažantov.
Po 2. svetovej vojne prebehli v meste dve rozsiahle investičné výstavby.

Pamiatky

Radnica je jednou z najstarších budov mesta. Nachádza sa hornom konci námestia. Pôvodná radnica bola prízemná budova s doškovou strechou a jednou miestnosťou. Jej dnešná podoba pochádza z roku 1559, kedy ju majiteľ panstva Vilém z Pernštejna dal rozšíriť. Radnica je zaujímavá aj tým že sú na nej slnečné hodiny. Kostol Povýšenia sv. Kríža bol postavený v rokoch 1724-1730 známym viedenským barokovým architektom J.L. Hildebrandtom. Schodisko pred kostolom zdobia sochy židlochovického sochára J. Sterna z 18. storočia ( sv. Florián, sv. Leonard, sv Augustín, sv. Urban a dve sochy sv. Jana Nepomuckého).Vo vnútri kostola, na bočných oltároch sú umiestnené pozoruhodné obrazy sv. Jana Nepomuckého a Panny Márie, ktorých autorom je židlochovický maliar Georg Metzger. Zvonica, je jediná ktorá sa zachovala z gotického kostola z roku 1448 a arkádovitá predsieň s lomenými oblúkmi. Pôvodný kostol bol poškodený v husitských vojnách, neskôr vyhorel a podľahol skaze. Zámok s nádherným parkom stojí na mieste pôvodnej vodnej pevnosti, ktorá bola Fridrichom zo Žerotína prestavaná na zámok. Ďalšiu prestavbu v barokovom štýle uskutočnil gróf Sinzendorf v rokoch 1722-1728. V roku 1743 prechádza mestečko i so zámkom do vlastníctva Ditrichštejnov. V roku 1819 ho kúpili Habsburgovci. V rokoch 1844-1845 boli na ňom prevedené empírové zmeny . Táto úprava zámku sa zachovala dodnes. V roku 1919 pripadol zámok štátu a od tej doby slúžil štátnym reprezentačným účelom. Stal sa obľúbeným letným sídlom T. G. Masaryka. Na jeho pobyt upozorňuje pamätná tabuľa pri vchode do zámockého parku. V súčasnosti je zámok je vo vlastníctve českej vlády a nie je prístupný verejnosti. Okolo celého zámku sa rozprestiera pamiatkovo chránený park, ktorý je vybudovaný v anglickom prírodnom štýle, o celkovej rozlohe 23,2 ha. Pôvodný plán parku vypracoval francúzsky záhradný architekt Charboniér. Park v súčasnej podobe vznikal od roku 1809 podľa návrhu Karola Marxa. V 70. a 80. rokoch 20. storočia bol značne zdevastovaný jeleňou a muflóňou zverou, ktorá sem bola nasadená. V súčasnosti prebieha obnova parku podľa projektu Ing. Šubra. Strejcúv sbor. Je to vlastne ulica, v ktorej mala Jednota bratská postavený kostolík (sbor). Pod ním bola postavená krypta a do nej boli uložené pozostatky piatich príslušníkov rodu Žerotínov. Po dlhom pátraní znalca židlochovickej histórie Františka Horáka bola hrobka v r. 1956 objavená, ale odborný prieskum v r. 1990 zistil jej úplné zničenie. Bedřich zo Žerotína, osobnosť konca 16. storočia, podporoval Jednotu bratskú, školu v Ivančiciach a miestny zbor, ktorého správcom bol Jiří Strejc. Vlastná stavebná časť objektu č.32 skrýva renesančné jadro. Dá sa predpokladať, že dom je jeden z mála zachovaných pôvodných objektov Jednoty bratskej na južnej Morave.

Súčasná architektúra

Významnou dominantou mesta sa stal nový moderný most cez rieku Svratku, otvorený v roku 1993.

Budova mestského úradu

V súvislosti s reformou verejnej správy boli Židlochovice od 1. januára 2003, po zrušení okresných úradov, poverené štátnou správou obce s rozšírenou pôsobnosťou.. V správnom obvode majú 23 okolitýchých obcí. Pre tieto účely bola v roku 2003 otvorená nová trojposchodová valcovitá budova mestského úradu, vyprojektovaná Ing. arch. Jiřím Adamom.

Z hľadiska dopravy sú Židlochovice dostupné z Brna autobusovou a vlakovou dopravou. Židlochovice ponúkajú pokojnú atmosféru malého moravského mesta, s radom historických objektov, možnosťou vychádzok pri rieke Svratke, či prírodným parkom Výhon. Ten je jedinečnou lokalitou, ktorá vydala radu nálezov z praveku, alebo doby bronzovej. Dnešné bohatstvo Výhonu je dané najmä množstvom chránených rastlín a ohrozených druhov živočíchov. Blízke okolie Židlochovíc ponúka možnosti rybárenia, jazdectva, vodných športov, turistiky a myslivosti. Židlochovice sa stali vyhľadávanou rekreačnou a turistickou oblasťou. Mestom prechádza cyklistická trasa Brno-Viedeň.

V Židlochoviciach sa môžete ubytovať :
Hotel a reštaurácia Národní Dúm
Náměstí Míru 24, Židlochovice
web : www.narodnidum.hotel-cz.com
Tel. : 547 231 060, 775 075 011

Restaurace a Penzion PAVIR
Masarykova 109, Židlochovice
web : www.pavir.cz
Tel. : 547 238 937, 605 250 762

Vyhľadávať text