Radimov

okres : Skalica
kraj : Trnavský kraj
rozloha : 1284 ha
počet obyvateľov : 572
PSČ : 90847
adresa : Obecný úrad Radimov, 90847 Radimov
telefónne číslo : 034/668 39 38
e-mail : obec@radimov.sk
web : www.radimov.sk

Obec Radimov leží v západnej časti Myjavskej (Chvojnickej) pahorkatiny v doline Radimovského potoka, 16 km na juhozápade od Skalice. Chotár má hnedozemné pôdy. Na východ je zalesnený dubom smrekom a hrabom.

História

Z archeologických výskumov vieme, že pôvodné sídlo bolo hallstadské, rímsko-barbarské. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392 (Radymow).Osudy obce sú spojené s holíčskym feudálnym panstvom, ktoré viac ako 200 rokov vlastnili Czoborovci a od roku 1736 Habsburgovci.
Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom , pestovaním konope, chovom oviec a dobytka. V samotnej obci bol aj mlyn na vodný pohon. Bol postavený asi v polovici 18. storočia. Od roku 1677 bol obci pridelený erb a vlastní aj pečať.

Pamiatky

Najväčšou pamiatkou v obci je rímsko-katolícky barokový kostol z rokov 1729-1734. Patrónkou je sv. Zuzana. V 19. storočí bol upravovaný
V strede dediny stojí socha Božského srdca.

Významní občania

Na významné osobnosti obec Radimov nebola bohatá. Za zmienku stojí však skutočnosť, že rod prvého československého prezidenta T. G. Masaryka pochádza z Radimova.
V roku 1903 sa v Budkovanoch (Radimov) narodil Alfonz Zauner, profesor a jazykový redaktor. Určite je mnohým z nás známa jeho posledná práca Praktická príručka slovenského pravopisu.

Príroda

Budkovianske rybníky sú chraneným areálom vyhláseným v roku 1994. Územie tvorí skupina menších rybníkov. Vyskytuje sa tu viacero chránených a ohrozených druhov vodných a močiarnych živočíchov.

Akcie

Každoročne sa v Radimove poriada Šnapsfestival. Je to výstava spojená s ochutnávkou destilátov. Stala sa známou nielen v regióne , ale aj na celom Slovensku a dokonca i v zahraničí.
Koncom júna sa v Radimove poriada festival dobrej hudby-. Radimovská šopa.

Symboly obce

Erb a pečatidlo

Vyhľadávať text