Petrova Ves

okres : Skalica
kraj : Trnavský kraj
rozloha : 1463 ha
počet obyvateľov : 1018
PSČ : 908 44
adresa : Obecný úrad Petrova Ves 53, 90844 Petrova Ves
telefónne číslo : 034/66 201 41
web mesta : www.petrovaves.sk
e-mail : obec@petrovaves.sk

Petrova Ves leží v západnej časti Slovenska, v malej kotline otvorenej západným smerom do Dolnomoravského úvalu k susednému mestu Gbely a rieke Morave. Obklopujú ju nevysoké pahorky Myjavskej pahorkatiny. V okolí Petrovej Vsi sa nachádzajú obce Unín, Radimov, Letničie, Smolinské a mestá Gbely, Holíč a Šaštín Stráže. 

História

Najstarší písomný doklad o obci pochádza z roku 1392. Chotár obce bol však osídlený už dávno predtým, o čom svedčia archeologické nálezy. Tie dokladajú existenciu keltského a rímsko-barbarského sídliska. V 9. a 10. storočí patrilo územie obce k Veľkej Morave. Koncom 11. storočia pripadol chotár Petrovej Vsi k uhorskému štátu. Traduje sa, že v roku 1093 prišiel do petroveského údolia Peter Varády, uhorský šľachtic a nazval tam nachádzajúcu sa osadu podľa seba Petrovou Vsou. V roku 1736 prevzali holíčske panstvo aj s Petrovou Vsou Habsburgovci . Tým patrila až do roku 1918. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pestovaním zeleniny.

Pamiatky

Dominantou obce je rímsko-katolícky kostol sv. Ducha z roku 1483. Barokovo prestavaný bol v roku 1762.
Na konci obce stojí kaplnka Sedembolestnej panny Márie z roku 1845.

Významní obyvatelia

Od roku 1895 pôsobil na fare v Petrovej Vsi kňaz Jozef Cellý, ktorý významne ovplyvnil život veriacich vo farnosti. Venoval sa osvetovej i národnobuditeľskej práci. Založil čitateľský krúžok, obnovil spolok svätého Ruženca a založil dva nové náboženské spolky.

Kultúra

V obci pôsobí od roku 2003 Divadielko POD, so zámerom nadviazať na divadelnú tradíciu v Petrovej Vsi. Divadielko zatiaľ hrá len vlastnú tvorbu, pod vedením Ing. Marcela Polesňáka.

Príroda

Medzi Gbelami a Petrovou Vsou sa nachádza vodná nádrž Petrova Ves. Je to chránený areál, vyhlásený v roku 1996 o veľkosti 34,80 ha. Patrí medzi ornitologické lokality s výskytom mnohých chránených vzácnych i ohrozených hniezdiacich a migrujúcich druhov vtákov.

V obci sa každoročne koná Svätodušný jarmok a v rámci neho medzinárodná Záhorácka Veterán Rallye. Pri tejto príležitosti sa tu stretávajú priaznivci historických vozidiel a motocyklov. Súťažiaci prichádzajú nielen zo Slovenska  ale i z Českej republiky a Rakúska.

Symboly obce

Vyhľadávať text