LETNIČIE

okres : Skalica
kraj : Trnavský kraj
rozloha : 633 Ha
počet obyvateľov : 520
PSČ : 908 44
adresa : Obecný úrad Letničie 35, 908 44 Letničie
telefónne číslo : 034/66 21 402
e-mail : ouletnicie@stonline.sk

Obec Letničie leží v severnej časti Záhoria. Susedí s obcami Petrova Ves, Štefanov a Unín. Nachádza sa v geomorfologickom celku Chvojnickej pahorkatiny, v úseku horného toku Letničského potoka. Obec sa nachádza na vedľajšej ceste Petrova Ves – Štefanov, ktorá v smere k Štefanovu zdoláva prudkým stúpaním s asi 70 m výškovým rozdielom kopec zvaný Sobotská hora.

História

Najstaršie osídlenie je doložené archeologickými nálezmi. Obec leží na území, ktoré patrilo po rozpade Veľkomoravského štátu k hraničnej oblasti medzi formujúcim sa Uhorským a Českým štátom. V 13. storočí bolo súčasťou holíčskej hradnej župy. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392. Územie zostalo zachované ako feudálne Holíčske panstvo, ktorého rozsah sa postupne menil. Stabilnejším pánom panstva sa v roku 1439 stal uhorský šľachtický rod Czoborovcov. Od roku 1736 prešlo Letničie v rámci holíčsko - šaštínskeho panstva do rúk Habsburgovcov. Po prvej svetovej vojne prišlo v obci k budovaniu telefónu, cesty, regulácii potoka, výstavbe obecných studní, prístavbe školy, elektrifikácii. Vznik názvu obce Letničie vysvetľuje profesor Rudolf Krajčovič od slova letničie, čo znamenalo zelený porast, krmivo, používané najmä pre ovce. Historickým symbolom obce je svätý Martin. Zobrazený je na najstaršom dochovanom pečatidle z roku 1659.

Pamiatky

Kostol svätého Jána Krstiteľa bol postavený v roku 1822, reštaurovaný v roku 1905. Vnútorné zariadenie je z konca 19. storočia. Kostol je prevažne barokový. Pre barok netypickou je predstavaná veža a zdobenie vstupného portálu s klasicistickými prvkami.
Drobná sakrálna architektúra : Kríž na ceste od Petrovej Vsi z Roku 1892
Kríž Na konci pod lipami
Kríž pri roľníckom družstve
Kríž pred domom rodiny Dvorských
Najstarší kríž stojí pri konci obce na pravej strane cesty od Štefanova. Nápis na ňom sa nezachoval, pod tabuľkou sa nachádza rok 1890.

Významní občania

Od roku 1895 pôsobil na fare v Petrovej Vsi kňaz Jozef Cellý, ktorý významne ovplyvnil život veriacich vo farnosti. Venoval sa osvetovej i národnobuditeľskej práci. Založil čitateľský krúžok, obnovil spolok svätého Ruženca a založil dva nové náboženské spolky. Jeho účinkovanie sa prenášalo i do Letničia. Z obce pochádza viacero nábožensky činných rodákov., napr. Pavel Kotvan, Ambróz Hojsík, Jozef Kujan i rádových sestier.

Príroda

Blízko dediny je rybník , v ktorom si ryby nepamätajú ani starší občania. Sú tam topole, vŕby a veľké močarisko s rozmermi asi 50 krát 100 metrov štvorcových. Smerom na Petrovu Ves je barinatá pôda Šáší.

Vyhľadávať text