KOPČANY

okres : Skalica
kraj : Trnavský kraj
rozloha : 2130 ha
počet obyvateľov : 2540
PSČ : 908 48
adresa : Obecný úrad Kopčany, 90848 Kopčany
telefónne číslo : 034/66 811 25
e-mail : kopcany@ehs.sk
web : www.kopcany.sk

Obec Kopčany sa rozprestiera v najsevernejšej časti Záhoria, v blízkosti hraníc s Českou republikou, len necelé tri kilometre od mesta Holíč. Svojou rozlohou a počtom obyvateľov (2540) sú najväčšou obcou skalického okresu. Chotár má rovinatý charakter, cez ktorý preteká rieka Morava.

História

Najstaršie osídlenie chotára obce je zistené z neolitického obdobia (okolo roku 2100 p.n.l.). Vo veľkomoravskom období sa Kopčany podieľali na rušnom živote veľkomoravského centra na Valoch. Prvá písomná zmienka o existencii stredovekých Kopčian pochádza z roku1392. Obec vtedy patrila pod holíčske panstvo. Czoborovci boli majiteľmi panstva až do vlády Márie Terézie, keď ho v roku 1736 získal do vlastníctva jej manžel František Lotrinský. Na hospodársky rozvoj obce mala prítomnosť cisársko-kráľovského rodu veľmi priaznivý vplyv. Habsburgovci zreorganizovali poľnohospodársku a živočíšnu výrobu podľa rakúskych vzorov. Koncom 40.rokov 18. storočia dal František Lotrinský postaviť rozsiahlu stavbu nazývanú Štít- prvý žrebčinec v Uhorsku a v roku 1752 bola vybudovaná Kačenáreň s rybníkom na odchyt divých kačíc. Po vzniku prvej republiky sa Kopčany stali známymi zásluhou prezidenta T. G. Masaryka. Jeho rodičia bývali v Kopčanoch v domčeku s číslom 51. Na Kopčany T. G. Masaryk nezabudol ani potom čo ho zvolili za prezidenta.

Pamiatky

V katastri obce sa nachádzajú dve významné kultúrne pamiatky: Kostol sv. Štefana Kráľa bol postavený v barokovom slohu. Jeho prestavba s prvkami neogotiky a neoklasicizmu bola dokončená v rokoch 1862-1863. V 90. rokoch 20 storočia bol kompletne zrekonštruovaný, pribudla nočná iluminácia. Kostol sa tak stal aj v noci zďaleka viditeľnou dominantou obce. Kostolík sv. Margity Antiochijskej -gotizovaný, pôvodne románsky kostolík stojí mimo obce na ľavom brehu rieky Moravy. Je jednou z najstarších architektonických pamiatok na Záhorí. Jej pôvod doposiaľ nie je podrobne prebádaný. Ako farský kostol (prvá zmienka v r. 1554) slúžil až do 18. storočia.. Považuje sa za najstaršiu stojacu cirkevnú stavbu v strednej Európe. V súčasnosti na objekte prebieha obnova exteriérových fasád. Za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v roku 1995. Barokový žrebčínec Štít zriadil v roku 1736 František Lotrinský.V roku 1770 v ňom bolo ustajnených do 800 koní. Z ďalších pamiatok môžeme ešte spomenúť rímsko- katolícky, pôvodne barokový kostol sv. Štefana Kráľa, ktorý neskoršou prestavbou získal prvky neogotiky a neoklasicizmu. Kačenáreň – budova s priľahlým rybníkom na odchyt divých kačíc. Tamojšia prevádzka trvala nepretržite 182 rokov a skončila až v roku1918.Už v minulosti bola cieľom turistického ruchu, kedy sa návštevníkom predvádzal odchyt kačíc. V súčasnosti je však rybník spustnutý a z budov sú len ruiny. Pivovar postavili v 18. storočí na juhozápadnom konci obce Czoborovci. V 60. rokoch 20 storočia bol asanovaný. Medzi budovou pivovaru a vodným mlynom na ceste k prievozu dodnes stojí budova bývalej žandárskej stanice.

Významní občania

V obci sa narodil Ján Damborský, kňaz, jazykovedec,profesor a národovec. V obci sa tiež narodil aj otec budúceho prezidenta T.G. Masaryka, ktorý tu ako chlapec trávil časť svojho detstva.

Príroda

Cez obec preteká rieka Morava, ktorá spolu s početnými štrkoviskami ponúka ideálne podmienky na letné kúpanie. Okolitá príroda, to sú prevažne lužné lesy s malebnými zákutiami a kvitnúcimi nivami. Kraj je stvorený na cykloturistiku. Praje však aj rybolovu a poľovníctvu, predovšetkým poľovačkám na vysokú a bažantiu zver.
V areáli žrebčína tradične prebiehajú parkúrové preteky a usporadúva sa konský jarmok.

Symboly obce

Erb a pečaťŠtandarda a heraldická vlajka:V modrom štíte zlatovlasá, zlatou, rubínmi zdobenou korunou korunovaná svätá Margita v striebornom, zlatoprepásanom rúchu a zlatom plášti, pravicou pred sebou pridržiavajúca zlatý pravošikmý guľôčkový kríž, stojaca na zlatom ohliadajúcom sa červenojazykom drakovi, položenom na strednom vrchu zeleného trojvršia.

Historický pečatný symbol obce Kopčany poznáme podľa odtlačku bližšie nedatovaného pečatidla, používaného obcou v rokoch 1800 – 1818. Pečatné pole je okrúhle, s kruhopisom KOPCZAN+PAGUS. V strede pečatného poľa je zobrazená sv. Margita s krížom, stojaca na drakovi spočívajúcom na hornom okraji štátneho erbu niekdajšieho Uhorska. 

Vyhľadávať text