SENICA

Zväz cykloturistov a turistov, Jablonica
Dema – cyklistický klub, Hurbanova 518,    034/694 24 24

Červené cykloturistické trasy

Malokarpatská cyklomagistrála, ev. číslo: 003, celková dĺžka: 128 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Diaľková cyklotrasa umožňujúca spoznávanie pohoria Malých Karpát. Na Záhorí ide po ich západnom úpätí, na Považí po východnom. Vedie v celej dĺžke po štátnych cestách II. a III. triedy, je zjazdná cestnými bicyklami. Cyklotrasa začína vo Vysokej pri Morave. V Zohore križuje Záhorskú cyklomagistrálu, ponad diaľnicu prechádza do Lozorna. Cez obce Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník a Sološnica prechádza do Plaveckého Podhradia. Tu možno navštíviť Plavecký hrad, ktorý sa nachádza v logu cyklomagistrály. Pokračujeme cez Plavecký Peter, za ktorým odbočíme na Bukovú a Trstín. Trasa pokračuje cez Naháč, Dechtice (možnosť odbočky na hrad Dobrá Voda), Chtelnicu, Dolný Lopašov, Šterusy do Vrbového. Tu si prezrieme pamätný dom Mórica Beňovského, šikmú zvonicu, synagógu a kostoly. V Krakovanoch odbočíme na sever a cez Očkov, Podolie a Častkovce sa dostaneme do Čachtíc. Určite si nenecháme ujsť príležitosť spoznávania miest spojených s Alžbetou Báthoryovou – výjazd na Čachtický hrad, prehliadku múzea v kaštieli a návštevu opevneného kostola. Trasa ďalej pokračuje do Nového Mesta nad Váhom, kde končí. Tu si prezrieme údajne najkrajší opevnený kostol na Považí.
 
Cyklomagistrála okolo rieky Moravy, ev. číslo: 004, celková dĺžka: 24 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Nenáročná diaľková trasa umožňujúca spoznávanie údolnej nivy rieky Moravy. Vedie väčšinou po hrádzach rieky Moravy, je zjazdná MTB a crossovými bicyklami. Cyklotrasa začína v Holíči na rázcestí so Záhorskou magistrálou. Vedie po ceste smerom na Hodonín, po 1,5 km však odbočuje vľavo k rieke Morave. Po jej hrádzi vedie popri Kopčanoch a Brodskom do miesta hraničného prechodu Kúty. Po hrádzi ďalej pokračuje až k rieke Myjave , ktorú prekračuje po novovybudovanej cyklolávke. Po trávnatej hrádzi prídeme k hraničnému prechodu Moravský Sv. Ján. Ďalej po zelenej trase Moravskej cyklocesty až do Devína.

Modré cykloturistické trasy

ev. číslo: 2202, celková dĺžka: 27 km, náročnosť: SPORT
Charakter: Trasa v oblasti CHKO Biele Karpaty, vedie po štátnych a účelových asfaltových komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa začína v Skalici. Cez Zlatnícku dolinu popod Čupy a tlstú horu prechádza do obce Chropov a Radošovce, kde končí na Záhorskej cyklomagistrále
.
ev. číslo: 2203, celková dĺžka: 46 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Trasa v oblasti Záhorskej nížiny vedie o štátnych a účelových cestách, určená pre cestné bicykle. Cyklotrasa sa začína na v Senici na Záhorskej cyklomagistrále. Okolo žel. stanice cez rázcestie. U obrázku a okolo horárne Kalaštov prídeme do Borského Mikuláša. Pokračujeme cez Lakšársku Novú Ves do Studienky a odtiaľ do Malaciek, kde trasa končí na Záhorskej cyklomagistále .

ev. číslo: 2302, celková dĺžka: 43 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Trasa v oblasti Záhorskej nížiny a Myjavskej pahorkatiny, vedie po štátnych cestách, určená pre  cestné bicykle. Cyklotrasa začína v Plaveckom Petri na Malokarpatskej cyklomagistrále. Cez Prievaly  a Cerovú (hrad Korlátko) ide do obcí Jablonica, Hradište pod Vrátnom, Brezová pod Bradlom (kostoly, Mohyla M. R. Štefánika na Bradle), Košariská (kostol s farou, múzeum M. R. Štefánika) do Podkylavy. Pokračuje cez Krajné do Hrachovišťa, kde končí na Kopaničiarskej cyklomagistrále.

Zelené cykloturistické trasy

Charakter: Trasa v oblasti Záhorskej nížiny, vedie po štátnych cestách, určená pre cestné bicykle. Cyklotrasa začína v Šaštíne – Strážoch na Záhorskej cyklomagistrále. Cez Borský Mikuláš, Bílkove Humence a Mikulášov ide do Lakšárskej Novej Vsi, kde končí.

ev. číslo: 5202, celková dĺžka: 5,5 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Trasa v oblasti Skalice, situovaná do vinohradníckej oblasti, vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre cestné bicykle. Cyklotrasa začína v Skalici na Záhorskej cyklomagistrále. Cez vinohrady južne pod mestom prechádza nad Prietržkou a cez Vrádište, vychádza pred Kátovom znova na Záhorskú cyklomagistrálu.
ev. číslo: 5203, celková dĺžka: 8 km, náročnosť: SPORT
Charakter: Trasa v oblasti Záhorskej nížiny, vedie po štátnych účelových a lesných komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa sa začína na Záhorskej cyklomagistrále v lokalite Bresty vedie do obce Unín, nad ňou lesným terénom prechádzame popod kopec Zámčisko na účelovú komunikáciu, po ktorej zídeme na Záhorskú cyklomagistrálu nad obcou Oreské.
ev. číslo: 5001, celková dĺžka: 14 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Trasa v oblasti Záhorskej nížiny, vedie po štátnych a účelových asfaltových komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa začína nad Kútami na hraničnom prechode do Českej republiky. Ide cez Kúty po účelovej komunikácii do Borského Sv. Jura. Pokračuje do Sekúl a odtiaľ smerom na hranicu v Moravskom Sv. Jáne. Tu končí na rázcestí s tzv. Moravskou cyklocestou. Po nej je možné pokračovať do Devína.
ev. číslo:5302, celková dĺžka: 48 km, náročnosť: SPORT
Charakter: Trasa v oblasti na sever od Senice, vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre cestné bicykle. Cyklotrasa začína na východnom okraji Senice na Kopaničiarskej cyklomagistrále. Prejdeme do Kunova, tu vyjdeme na hlavnú cestu, z ktorej zídeme pri Kunovskej priehrade. Obídeme priehradu (v lete možnosť kúpania) a pokračujeme do Sobotišťa (kaštieľ, Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča, habánsky dvor). Odtiaľto pokračujeme po ceste cez Vrbovce až na hraničný prechod do Českej republiky (Sabotovci). Tu sa stáčame a klesáme do Myjavy. Južne pod Myjavou v osade Siváčkovci odbočíme na Polianku a cez Priepasné prejdeme do Brezovej pod Bradlom, kde trasa končí.

Moravská cyklocesta (t. č. nie je v správe SCK a je značená mimo systém jednotného značenia cyklotrás na Slovensku a STN), celková dĺžka: 60 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Trasa v oblasti CHKO Záhorie vedie po účelových asfaltových komunikáciách popri rieke Morave, určená pre cestné bicykle. V jarných mesiacoch bývajú úseky trasy zaplavované! Cyklotrasa začína pri Moravskom Sv. Jáne. Pokračuje po účelovej komunikácii na juh až k Malým Levárom, kde prejde mostom ponad Levársky potok. O účelovej komunikácii pokračuje poza Gajary až na obec Suchohrad. Tu vychádza na štátnu cestu vedúcu do Záhorskej Vsi. Po účelovej komunikácii ide do obce Vysoká pri Morave a cez rezerváciu Dolný les popri Devínskom Jazere a Devínskej Novej Vsi do Devína.

Žlté cykloturistické trasy

ev. číslo: 8203, celková dĺžka: 20 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Trasa spájajúca Cyklomagistrálu Okolo rieky Moravy so Záhorskou cyklomagistrálou. Vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa  sa začína na hraničnom prechode Kúty. Cez Brodské ide k horárni Kadúbok, odtiaľ pokračuje do Gbelov a Petrovej Vsi. Tu sa napája na Záhorskú cyklomagistrálu. Pokračuje ešte do obce Letničie, kde končí.

ev. číslo: 8204, celková dĺžka: 13 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Trasa na Záhorskej nížine, vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa začína na Záhorskej cyklomagistrále v Šaštíne – Strážoch. Cez rekreačnú oblasť Gazárka (v lete možnosť kúpania) prechádza do obce Tomky na Záhorskú cyklomagistálu a ďalej na rázcestie Hrabovec, kde končí na modrej trase.
ev. číslo: 8309, celková dĺžka: 15 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Trasa na Záhorskej nížine, vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre cestné bicykle. Cyklotrasa začína na Záhorskej cyklomagistále nad Rybkami. Cez Smrdáky (kúpele) a Koválov ide do Dojča. Odtiaľto pokračuje do Šajdíkových Humeniec, z ich horného konca vedie po účelovej komunikácii až k horárni Kalaštov, kde končí na modrej trase.

ev. číslo: 8309, celková dĺžka: 21 km, náročnosť: SPORT
Charakter: Trasa vedúca Myjavskou pahorkatinou z Brezovej pod Bradlom na hrad Branč. Vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa začína v Brezovej pod Bradlom. Ide do dolného Štverníka a Prietrže. Tu sa odbočí na osadu Podhorie. Lesným terénom sa prejde cez samotu Riedka do osady Durgalovci a trasa končí na Podbranči – časť Podzámok (hrad).

Krátke žlté spojky:
žltá cyklotrasa, ev. číslo: 8004, celková dĺžka: 3 km, náročnosť: REKREA
Spojka zelenej trasy a štátnej hranice v Moravskom Sv. Jáne, vedie po štátnej ceste, určená pre cestné bicykle.
žltá cyklotrasa, ev. číslo: 8205, celková dĺžka: 2,5 km, náročnosť: REKREA
Spojka obce Kopčany pri žrebčíne na trasu okolo rieky Moravy. Vedie po účelovej ceste, určená pre cestné bicykle.
žltá cyklotrasa, ev. číslo: 8206, celková dĺžka: 2 km, náročnosť: REKREA
Spojka Záhorskej magistrály a trasy Okolo rieky Moravy na hranicu s ČR na Hodonín. Vedie po štátnej ceste, určená pre cestné bicykle.
žltá cyklotrasa, ev. číslo: 8208, celková dĺžka: 2,5 km, náročnosť: REKREA
Spojka Záhorskej magistrály zo Skalice na hranicu s ČR na Sudomĕřice. Vedie po štátnej ceste, určená pre cestné bicykle.
žltá cyklotrasa, ev. číslo: 8303, celková dĺžka: 5 km, náročnosť: REKREA
Spojka 2 modrých cyklotrás pod Bradlom. Vedie po štátnych cestách, určená pre cestné bicykle. Cyklotrasa začína v Košariskách a cez Dlhý Vŕšok prejde do Priepasného, časti Blatniakovci.

Legenda cyklotrás
Farebné rozlíšenie:
červené trasy – diaľkové trasy a cyklomagistrály
modré trasy – paralelné dlhšie trasy
zelené trasy – kratšie trasy a rodinné okruhy
žlté trasy – obyčajne spojky trás

Náročnosť:
REKREA – menej náročné, ideálne trasy a okruhy pre oboznámenie sa  s jazdou na bicykli. Vyžadujú sa základy techniky jazdy na bicykli a základný fyzický fond.
SPORT – náročnejšie športové okruhy alebo trasy, ktoré vyžadujú dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a dobrú kondíciu.
 

Skalica

Skalica a okolie na bicykli
Po prúde rieky Moravy : Ideálnym výletom na bicykli je breh rieky Moravy. Proti prúdu rieky na brehu a po poľných cestách sa môžete dostať až do Strážnice, tam si zájsť do požičovne lodí a stráviť príjemné chvíle na vode.
Spoznávanie pamätihodností mesta Skalica : Skalica je historické mesto s mimoriadnym počtom zachovaných historických pamiatok. Vzhľadom na to, že sú rozmiestnené na viacerých miestach, môžete ich obísť na požičanom bicykli. Aby ste sa mohli v Skalici orientovať, môžete získať plán mesta s vyznačenými objektami.
  Po cestách Pomoravia (doporučené cyklotrasy)

č.
Trasa
Dĺžka
Obtiažnosť
1.
Skalica - rybníky - Morava - rybníky - Skalica
8 km
I.
2.
Skalica - vinohrady - Vrádište - rybníky - Skalica
11 km
I.
3.
Skalica - Baťův kanál - rybníky (Morava - rybníky) - Skalica
9 - 15 km
II.
4.
Skalica - Zlatnícka dolina - Skalica
10 km
II.
5.
Skalica - Sudoměřice -Petrov - Strážnice - Skalica
20 km
II.
6.
Skalica - Holíč - Kopčany - Skalica
25 km
I.
7.
Skalica - Mokrý Háj - Radošovce - Holíč - Skalica
27 km
III.
8.
Skalica - rybníky - hrádza Moravy - smer Kopčany - Kopčany - Holíč - Skalica
27 km
I.
9.
Skalica - Holíč - Radimov - Unín - Smrdáky - Oreské - Skalica
50 km
III.
10.
Skalica - Mlýnky - Skalica
14 km
III.
11.
Skalica - Kopečnica - Skalica
10 km
II.
12.
Skalica - Zlatnícka dolina - Mlýnky - Radějov - Lučina - Skalica
28 km
III.
13.
Skalica - Zlatnícka dolina - Mlýnky - Strážnice - Petrov - Sudoměřice - Skalica
22 km
III.
14.
Skalica - Radošovce - Koválovec - Zlatnícka dolina - Skalica
22 km
III.
15.
Skalica - Baťův kanál - hrádza Moravy smer Kopčany - rybníky - Vrádište - vinohrady - Skalica
16 km
II.
Stupne obtiažnosti trás
I. ľahká - mierne zvlnená rovina, spevnený povrch
II. stredne náročná - väčšie prevýšenie, prevažne nespevnený terén
III.náročná - veľké prevýšenie, prevažne nespevnený terén

1. Záhorská cyklomagistrála
  Devín - Zohor - Malacky - Gajary - Závod - Šaštín - Holíč - Skalica - Senica. Značka cyklotrasy je červená.
2.Trasa "A"
  Skalica - Zlatnícka dolina. Značka cyklotrasy je modrá, dĺžka 23 km.
3. Trasa "B"
  Skalica - Baťov kanál (štátna hranica SR a ČR). Značka cyklotrasy je žltá, dĺžka 3,2 km.
4. Trasa "C"
  Skalica - Skalické vinohrady - Prietržka - Vrádište. Značka cyklotrasy je zelená, dĺžka 16,7 km.
Kontakty
Požičovňa bicyklov - chata Amor, Zlatnícka dolina
+421 (0)34 / 664 6826
Informačné centrum Aquatour (Arch-a)
Pod Hájkom 33
909 01 Skalica
+421 (0)34 / 664 6726, +421 (0)903 / 635 797; fax: +421 (0)34 / 664 6726
mail:
arch-a@ba.telecom.sk

 


Vyhľadávať text